22 sierpnia odbył się XIII Plener Malarski” w Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań”. Zorganizowany został przez Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji. Nasz WTZ reprezentowało trzech uczestników: Bartosz Szpakowicz, Paweł Bożko, Mirosław Daniluk. Wszyscy artyści biorący udział w plenerze wykazali się dużą kreatywnością, umiejętnościami manualnymi oraz wrażliwością artystyczną. Plener zakończył się prezentacją wykonanych prac, wręczeniem dyplomów i nagród oraz wspólną zabawą integracyjną.