PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Instruktor prowadzący: Bożena Nikołajuk

Pracownia Gospodarstwa Domowego obejmuje naukę czynności życia codziennego związanego z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Podstawowym celem terapii w pracowni jest opanowanie przez uczestnika umiejętności wykonywania czynności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, poprawa jego zaradności osobistej oraz wyuczenie i utrwalenie zachowań zgodnych z obowiązującymi normami społecznymi.

W Pracowni Gospodarstwa Domowego uczestnicy uczą się planowania posiłków i dokonywania zakupów. Codziennie wraz z instruktorem idą do sklepu samoobsługowego i wybierają produkty potrzebne do sporządzenia śniadań. W ramach zajęć szykują codziennie posiłek dla wszystkich uczestników, ale także uczą się wypieków i prostych dań obiadowych. W codziennej pracy w pracowni uczestnicy obsługują szereg urządzeń potrzebnych w kuchni: miksery, kuchenkę gazową, tostery, opiekacze, pralkę automatyczną i żelazko. Jest to pracownia bardzo lubiana przez naszych uczestników, chętnie tu pracują i bacznie obserwują, czy ich kolegom smakuje to, co przygotowali na śniadanie lub deser.

PRACOWNIA TECHNICZNA

Instruktor prowadzący: Andrzej Walio

W ramach zajęć w pracowni technicznej uczestnicy warsztatu uczą się metod obróbki, łączenia,  impregnowania i malowania drewna, klejenie drewna, czyszczenie papierem ściernym, możliwości wykorzystania łączenia różnych materiałów i projektowania wzorów, a także poznają narzędzia i elektronarzędzia służące do wykonywania prac z drewna i innych materiałów. Poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach stolarskich (wiertarka, wyrzynarka, frezarka i szlifierka) oraz zasady i techniki stosowania narzędzi.

Do zajęć w pracowni należy również wykonanie szeregu prac konserwatorskich, naprawczych poprawiających estetykę i funkcjonalność w warsztacie np.: drobna naprawa mebli warsztatowych, wymianę uszkodzonych klamek i zamków oraz wykonywanie drobnych prac ślusarskich (wiercenie, piłowanie, lutowanie). Uczestnicy pracowni technicznej odpowiedzialni są również za utrzymywanie porządku na terenie warsztatu m.in. koszenie trawnika, przycinanie drzewek.

Prace wykonane w pracowni technicznej to m.in.: karmniki i domki dla ptaków, ramki do prac uczestników, stojaki z drewna i metalu na ozdoby świąteczne.

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Instruktor prowadzący:  Aneta Choroszewska

Zajęcia w pracowni komputerowej realizują terapię zajęciową z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń znajdujących się w pracowni. Charakter zajęć  jest zróżnicowany i zależy od stopnia i rodzaju  niepełnosprawności, stopnia zaawansowania, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania. Różnorodność proponowanych w ramach terapii prac pozwala na odkrywanie przez uczestników zdolności w zakresie obsługi komputera oraz podnoszenie sprawności  intelektualnej i manualnej. Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera – obsługiwania myszki, klawiatury, zarządzają plikami i folderami, obsługują pakiet biurowy MS Office, korzystają z urządzeń znajdujących się w pracowni (skaner, drukarka, gilotyna, laminarka, aparat fotograficzny). Oswajają się z nowoczesną techniką i praktycznie ją wykorzystują. Poznają wirtualny świat w Internecie poprzez wyszukiwanie informacji na określone tematy. W pracowni komputerowej wykonujemy dokumentację dla potrzeb warsztatu oraz opracowujemy graficznie informacje bieżące dla uczestników i rodziców. W pracy z komputerem wykorzystywane są również gry i programy edukacyjne rozwijające spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia i pamięć oraz pobudzające wyobraźnię.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Instruktor prowadzący: Joanna Plewa

Pracownia rękodzieła artystycznego to miejsce, gdzie powstają prace, wyroby i dzieła, które powstają najczęściej bez użycia maszyn, przy  pomocy rąk i prostych narzędzi. Zajęcia w pracowni ukierunkowane są na wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonania przedmiotów, które posiadają określone walory użytkowe i artystyczne. Prace do wykonania są dobierane do indywidualnych możliwości i zdolności uczestnika, tak aby każdy miał szansę wywiązać się z powierzonego zadania.

Pracownia rękodzieła artystycznego pozwala na rozwijanie umiejętności na wielu płaszczyznach takich jak: malarstwo, decoupage, quiling, dekoratorstwo  oraz wiele innych technik artystycznych poprzez wykorzystanie dostępnych materiałów.

PRACOWNIA OGRODNICZO-KRAWIECKA

Instruktor prowadzący: Magdalena Wysocka

Pracownia ogrodniczo – krawiecka jest pracownią elastyczną, dopasowaną do możliwości i potrzeb uczestników. Podopiecznych zachęca się do nabywania praktycznych umiejętności i zdobywania wiedzy z zakresu prac ogrodniczych i krawieckich. W okresie wiosenno-jesiennym uczestnicy mają okazję czerpać energię i satysfakcję z prac ogrodniczych, poprawiając kondycję fizyczną i psychiczną przez kontakt z przyrodą i pięknem natury. Przy okazji uczą się dbać o porządek i estetykę naszego otoczenia, posługując się rożnego rodzaju sprzętem ogrodniczym. Zdobywając wiedzę i umiejętności przy uprawie warzyw, ziół i rabat kwiatowych na terenie placówki. Uczą się systematyczności, cierpliwości , odpowiedzialności oraz pracy w grupie. Poznają zasady prac ogrodniczych, które pomogą podjąć zatrudnienie w przyszłości.

W okresie zimowym i podczas pogody niesprzyjającej  pracom w ogrodzie uczestnicy mają okazję na twórczą pracę z tkaninami. Poznają rodzaje materiałów i obsługi maszyn krawieckich. Uczą się naprawy odzieży i próbują stworzyć własne projekty rzeczy użytkowych m. in.:torby, poduszki. Rozwijają motorykę małą, koncentrację, dokładność  i spostrzegawczość co również jest potrzebne podczas wykonywania prac w życiu codziennym.

Zajęcia w pracowni są również okazją do prowadzenia rozmów  w grupie, co w znacznym stopniu ułatwia nawiązywanie kontaktów oraz ma duży wpływ na poprawę umiejętności współpracy z innymi.  Zadaniem pracowni jest nauka podstawowych czynności, z których jesteśmy w stanie być dumni i poprawić jakość swego życia, być niezależnym.

PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNEJ

Instruktor prowadzący:  Joanna  Osipczuk

W Pracowni umiejętności społecznej prowadzona jest terapia społeczna i zawodowa uczestników placówki. Ważnym elementem zajęć jest prowadzenie terapii z zakresu podtrzymywania i rozwijania umiejętności szkolnych: pisania, czytania ze zrozumieniem, liczenia, poszerzenia wiedzy dotyczącej  człowieka i środowiska oraz nawiązywania i podtrzymywania poprawnych kontaktów społecznych. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu o założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który zawiera cele, metody i planowane efekty terapii.

PRACOWNIA IKONOGRAFICZNA                 

Instruktor prowadzący: Magdalena Spruch

W pracowni ikonograficznej wykonujemy ikony. Nasze ikony wykonujemy  na deskach lub płytach. Stworzyliśmy ok. 70 różnych wzorów ikon. W pracy wykorzystujemy różne techniki np. elementy decoupage oraz pozłotnictwa. W pracowni uczestnicy uczą się precyzji i dokładności poprzez bejcowanie desek i płyt oraz naklejanie ikon. Rozwijają poczucie estetyki dobierając kolory bejcy do ikony.

Poprawiają motorykę pakując ikony. Poznają historie wykonywanych ikon. W swojej pracy ściśle współpracujemy z pracownią techniczną, w której są wycinane i obrabiane deski i płyty na ikony. W pracowni rozwijana jest sprawność manualna, wyobraźnia i kreatywność . Uwzględniane są potrzeby i predyspozycje każdego z uczestników. Zadania są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zdolności uczestnika, tak aby wywiązał się z powierzonego zadania. Uczestnicy uczą się samodzielnej pracy, odpowiedzialności za siebie i innych, dokładności, staranności oraz poczucia odpowiedzialności za pracę, materiały i przestrzeganie przepisów BHP.