Efektem połączenia pomysłowości, pracowitości, talentu
i wytrwałości osób niepełnosprawnych oraz kadry są różnorodne prace wykonane różnymi technikami i z różnych materiałów, które można kupić na kiermaszach lub bezpośrednio w Warsztacie.
Dochód ze sprzedaży produktów przeznaczony jest na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.