3.12.2021 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Z tej okazji uczestnicy wzięli udział w spotkaniu integracyjno – edukacyjnym.
Na początek obejrzeli i wysłuchali, specjalnie przygotowaną na tą okoliczność, prezentację multimedialną. Tematyka w niej poruszona stała się okazją do wspólnej rozmowy na trudne tematy, jak np.: czym jest niepełnosprawność? jak są postrzegane osoby z niepełnosprawnością przez społeczeństwo? jakie prawa i czy są one przestrzegane w Polsce? z jakimi problemami na co dzień się spotykają? czy bariery są likwidowane? Została także omówiona ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Ważną kwestią był również temat, jak pomóc osobie z niepełnosprawnością w życiu codziennym oraz jakie są zasady poprawnego zachowania się w stosunku do osób z niepełnosprawnością.
Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.
Na zakończenie teoretycznej części spotkania zagraliśmy w interaktywny quiz wiedzy „Sprawdź się, co wiesz o niepełnosprawności”.
Po przerwie odbyła się druga część spotkania tzw. „Lekcja z niepełnosprawności”, czyli warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy mogli „wczuć się w rolę” kolegi/koleżanki/osoby z innym rodzajem niepełnosprawności oraz zmierzyć się z barierami, które na co dzień pokonują. I tak, np.: uczestnicy poznali, jak trudno jeździ się wózkiem inwalidzkim; jak poruszać się po korytarzu i pracowni, jak się nic nie widzi; jak to jest komunikować się, jak się nic nie słyszy. Mogli też doświadczyć, jak trudno jest przebywać i pracować w zgiełku, hałasie i w dużej grupie osób jednocześnie. Uczyli się, jak być asystentem dla innej osoby.
Celem warsztatów praktycznych było rozwijanie wyrozumiałości, akceptacji, szacunku, tolerancji, wsparcia i współdziałania oraz integracji.