Z przyjemnością informujemy, że od 10.05 bierzemy udział w realizacji projektu „Światło jest w nas – parada lampionów” realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Kultura Wrażliwa finansowanego przez PFRON, którego organizatorem i liderem jest Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” – Hajnówka Centralna Stacja Kultury.
Projekt ma charakter kulturalny, społeczny i edukacyjny. Tworzy przestrzeń do promocji działań artystycznych OZN i promowania ich działań jako pełnoprawnych artystów uczestników wydarzeń kulturalnych. Projekt obejmuje przeprowadzenie cyklu włączających warsztatów artystycznych, stworzenie projektów i wykonanie lampionów i kostiumów oraz stworzenie i prezentacje spektaklu teatralnego w formie parady plenerowej. Zawiera też działania wykonania sesji fotograficznej i nagrania video i umieszczenie efektów działań na fb i YT.
Miejsce realizacji projektu Hajnówka, Warszawa, Gdańsk, Poznań.
Cel projektu:
Stworzenie nowego poziomu kontaktów równouprawnionych w przestrzeni sztuki dla wszystkich środowisk w tym OZN, na tych samych wspólnych zasadach.
Prezentacja dorobku i talentu artystów niepełnosprawnych realizowana w cyklu działań włączających i interaktywnych zakończonych pokazami plenerowych parad teatralnych.
Aktywizacja i rehabilitacja społeczna środowiska osób niepełnosprawnych poprzez teatroterapię – warsztaty włączające, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.
Projekt umożliwia prezentację dorobku i talentu artystów niepełnosprawnych (zarówno fizycznie, jak i intelektualnie). Bazuje na teatroterapii i stworzeniu parady plenerowej oraz wykonanie rekwizytów – lampionów i kostiumów w cyklu działań włączających o charakterze interaktywnym.
Projekt integruje środowisko artystów i osób niepełnosprawnych.