W czwartek z okazji zakończenia pierwszego semestru zajęć WTZ odbył się wyjazd na Topiło. Połączony został ze spotkaniem integracyjnym z rodzicami i opiekunami. Wyruszyliśmy kolejką leśną przez Puszczą Białowieską. Pierwszym punktem były zajęcia edukacyjne z leśnikiem i krótki spacer wokół rozlewiska. Po spacerze udaliśmy się na ognisko i słodki poczęstunek. Uczestnicy w podziękowaniu za aktywny udział w terapii zajęciowej otrzymali dyplomy i prezenty. Pani Kierownik podziękowała również rodzicom za pomoc i wsparcie naszej placówki podczas organizowanych imprez.