Dzisiejszego dna wybraliśmy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej obejrzeć wystawę malarstwa Bartosza Szpakowicza i Bogusławy Czerkawskiej. Po obejrzeniu obrazów, został zaprezentowany nam pokaz multimedialny opowiadający i ukazujący Hajnowskich malarzy i ich twórczość. Spotkanie w bibliotece zakończyliśmy rozmową i prezentacją najmniejszej i największej książki dostępnej w zbiorach biblioteki.
Po wizycie w bibliotece wstąpiliśmy do sąsiadującego z nią, Muzeum Białoruskiego, gdzie podziwialiśmy pokonkursową wystawę „Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa”. Zdjęcia wykonane były przez fotografów amatorów i ukazywały piękno otaczającej nas przyrody oraz ludzi zamieszkujących naszą okolicę. Oprócz fotografii, zobaczyliśmy rzeźby wykonane przez mieszkańca Hajnówki- Michała Koca.