W sobotę 18 stycznia odbyło się zebranie rodziców i opiekunów. Spotkanie rozpoczęło się w pracowni muzykoteraputycznej od przywitania przybyłych osób przez kierownika WTZ, który następnie zaprosił wszystkich do wspólnego obejrzenia inscenizacji Jasełek Bożonarodzeniowych przygotowanych przez uczestników. Po występie uczestnicy otrzymali paczki przekazane przez Dom Miłosierdzia „Samarytanin” i wraz z rodzicami udali się na poczęstunek przygotowany przez pracownię dnia codziennego. Po przerwie uczestnicy oglądali film i zdjęcia z wycieczek warsztatowych, a rodzice udali się na zebranie.
Na zebraniu najważniejsze informacje dotyczące planów na rok 2014 oraz informacje dotyczące problemów warsztatowych przekazał pan kierownik, a wykład na temat „Problemy autonomii osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” wygłosiła pani psycholog. Po zebraniu ogólnym odbyły się rozmowy indywidualne rodziców z kierownikiem i instruktorami grup terapeutycznych.