W dniu dzisiejszym mieliśmy zaszczyt wziąć udział w XI PRZEGLĄDZIE FOLKLORYSTYCZNYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,,Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje -Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych – edycja XI” organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim w Bielski Dom Kultury.
Celem imprezy było: regionalna edukacja międzykulturowa ukazująca znaczenie kultury polskiej i białoruskiej w dziedzictwo kulturowe Podlasia prowadząca do ochrony, promocji, podniesienia świadomości wartości sztuki ludowej naszego regionu oraz podtrzymywania tożsamości narodowej. Wzbogacenie wiedzy historycznej poprzez upowszechnianie i przekazywanie młodemu pokoleniu obrzędów, zwyczajów, ginących umiejętności. Rozwijane kreatywności osób niepełnosprawnych poprzez działalność artystyczną osadzoną w tradycji ludowej. Kształtowanie u osób z niepełnosprawnością ciekawości tradycji i historii regionu, ale przede wszystkim przygotowanie ich na spotkanie z ludźmi reprezentującymi mniejszości narodowe, posiadającymi inną historię i kulturę. Kształtowanie postaw otwartości akceptacji dla różnorodności kulturowej, szacunku dla kultur mniejszości. Dostarczanie pozytywnych przeżyć związanych z występami. Integracja osób z niepełnosprawnością.
Nasi uczestnicy wystąpili w tańcu z ..Ręcznikiem obrzedowym” do piosenki ,,Matko moja ja wiem/Ridna mati moja”. Została również przedstawiona krótka informacja skąd wywodzi się ręcznik i jaka była jego funkcja.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i miłą atmosferę.🥰😘