09 czerwca odbył się w naszym WTZ III Konkurs Poetycki Dla Osób z Niepełnosprawnością
„Zaczarowane Strofy”. Tegorocznym tematem przewodnim konkursu była Rodzina. Uczestnicy
zaprezentowali się w dwóch kategoriach: poezja śpiewana i poezja recytowana. Gościliśmy opiekunów i
podopiecznych z 8 placówek oraz zaproszonych gości. Występy uczestników oceniało jury w składzie:
Przewodnicząca: Joanna Kisielewicz – wieloletni pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.
Członkowie: Jolanta Prusinowksa – Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.
Agnieszka Andrejuk – p.o. dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy W Hajnówce.
Renia Łapińska – przedstawicielka WTZ w Hajnówce.
Wszystkie występy zrobiły niesamowite wrażenie na odbiorcach, a wybór najlepszych okazał się bardzo
trudny. Jury wybrało zwycięzców. W kategorii:
Poezja śpiewana: I miejsce – Julita Kiczkajło ( WTZ w Hajnówce)
II miejsce – Ewa Czerkowska, Agnieszka Orzepowska ( WTZ W Bielsku Podlaskim)
III miejsce – Mateusz Łukasiewicz ( WTZ w Sokołowie Podlaskim)
Wyróżnienie – Teresa Dobreńko ( DPS Garbary)
Poezja recytowana: I miejsce – Piotr Lewczuk ( DPS Garbary)
II miejsce – Łukasz Matuszak ( WTZ w Bieslku Podlaskim)
III miejsce – Magdalena Rajecka (ŚDS w Hajnówce)
Wyróżnienie – Barbara Kurowska, Kinga Borowa ( WTZ w Sokołowie Podlskim)
Wyróżnienie- Barbara Kryszczuk, Stefan Raczkiewicz, Michał Miszczuk ( SOSW w Hajnówce)
Jury przyznało również Nagrodę Specjalną dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach za
przedstawienie „Świat to my”.
Podczas Konkursu zaprezentowany został skecz kabaretowy o Szewczyku Dratewce i okrutnym smoku
oraz dwie piosenki w wykonaniu Uczestników WTZ w Hajnówce, podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy w Hajnówce oraz uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Hajnówce.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne nagrody. W
podziękowaniu za udział w pracach komisji dla jury zostały wręczone obrazy wykonane przez
uczestników WTZ w Hajnówce.
Dziękujemy wszystkim za przybycie! 🥰🙂😉