20 września 2019 r. grupa teatralna z naszego WTZ wzięła udział w II Przeglądzie Form Teatralnych im. Tomasza Bieńczyckiego. Festiwal odbył się w ramach VII Europejskiego Festiwalu Sztuk Wszelakich – Łomża „Ja i Ty”. Organizatorem przeglądu jest Katarzyna Kuklińska, prezes Łomżyńskiego Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Naznaczonych „Ja i Ty”. Podczas Przeglądu zaprezentowaliśmy spektakl „Ziaziulka”. Celem wydarzeniem jest dzielenie się twórczością, wymiana doświadczeń i wzajemna integracja amatorskich zespołów teatralnych.