17.08.2023r. odbyła się VIII Pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę. Rano uczestniczyliśmy w św. Liturgii, następnie wkopaliśmy krzyże, umyliśmy się w źródełku i nabraliśmy wody. Była to wyjątkowa pielgrzymka. ☦
Święta Góra Grabarka to miejsce, do którego od setek lat przybywają pielgrzymi z prośbą i modlitwą o pomoc. Zostawiają swoje krzyże, pod którymi kryją się ich osobiste troski i nadzieje. Szczególnie uroczyście obchodzone jest Święto Przemienienia Pańskiego. To właśnie w dniach 18–19 sierpnia na wzgórze przybywają najliczniejsze pielgrzymki.