18 grudnia 2019r. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego, którego darczyńcą jest Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Na spotkaniu obecna była Dyrektor Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK Pani Elżbieta Paszkowska, Pan W-ce Burmistrz Miasta Hajnówka Ireneusz Kiendyś oraz Pan Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Anatol Łapiński. Otrzymaliśmy 3 rowery trójkołowe, 3 wózki inwalidzkie, 4 balkoniki oraz 4 komplety kul inwalidzkich. Wszystkie sprzęty dostępne są do wypożyczenia w siedzibie naszego WTZ. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Elżbiecie Paszkowskiej, że nasz Warsztat może choć trochę pomóc w działaniach Polskiego Czerwonego Krzyża.