Nie każdy o nas słyszał i nie każdy nas poznał, dlatego postanowiliśmy po raz pierwszy zorganizowaliśmy Dzień Otwarty w naszym WTZ. Każda zainteresowana osoba miała okazję zwiedzić naszą placówkę, dowiedzieć się m.in. jakie są cele i zasady funkcjonowania warsztatu, jakie stosuje się formy i techniki arteterapii, ergoterapii i socjoterapii w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i co należy zrobić, aby zostać uczestnikiem naszego WTZ. Wszystkie osoby, które nas odwiedziły mogły porozmawiać z kadrą i uczestnikami, obejrzeć prezentację multimedialną i kroniki prezentujące wydarzenia z życia WTZ, zwiedzić placówkę i zapoznać się z poszczególnymi pracowniami. Przygotowana była również wystawa i kiermasz prac uczestników, występy artystyczne, atrakcje sportowe oraz grill i słodki poczęstunek. Dzień otwarty był kierowany do instytucji zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, ale przede wszystkim do rodziców osób z niepełnosprawnością i potencjalnych uczestników, którzy chcieliby uczestniczyć w prowadzonej terapii zajęciowej. Wszystkim, którzy zechcieli nas odwiedzić serdecznie dziękujemy!