Trening umiejętności społecznych. Trening ekonomiczny. Integracja społeczna. Aktywność ruchowa.