Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce » 07.03.2018r. Spotkanie Integracyjne w Dziennym Domu Opieki Medycznej.