Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce » UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE TALENTÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „HAJNOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE 2018”