W sobotę odbyło się spotkanie choinkowe połączone z zebraniem rodziców i opiekunów. Nasze spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich przybyłych gości i rodziców przez kierownika WTZ, a następnie obejrzeliśmy inscenizację bożonarodzeniową w wykonaniu naszych uczestników. W tym roku na spotkaniu gościliśmy Pana Pawła Szymaniuka- kierownika PCPR w Hajnówce, oraz pana Sławomira Zieniuka – sponsora strojów do przedstawień i odzieży używanej, przekazywanej dla uczestników i kadry WTZ oraz domowników domu miłosierdzia „Samarytanin”. Po części artystycznej uczestnicy otrzymali paczki sfinansowane przez ,,Dom Miłosierdzia „Samarytanin‘’ oraz warsztat i wszyscy udaliśmy się na stołówkę, gdzie przygotowany był poczęstunek.
Po przerwie kadra WTZ oraz rodzice i opiekunowie udali się na dalszą cześć zebrania, a uczestnicy pozostali na stołówce, gdzie pod opieką stażystek brali udział w zabawie tanecznej.
Tegoroczne zebranie rozpoczęliśmy od multimedialnej prezentacji przedstawiającej „Najważniejsze wydarzenia z życia WTZ w 2014 r.”. Podczas zebrania głos zabrali pani rehabilitantka, pielęgniarka, psycholog oraz kierownik PCPR Pan Paweł Szymaniuk. Poruszany był temat turnusu rehabilitacyjnego oraz „Dlaczego sprawdzamy czystość” i „Potrzeba miłości i więzi osób niepełnosprawnych”. Po zebraniu odbyły się rozmowy indywidualne z kierownikiem i instruktorami prowadzącymi poszczególne grupy terapeutyczne.

SAM_5174_800x600 SAM_5094_800x600 SAM_5092_800x600 SAM_5106_800x600 SAM_5098_600x800

SAM_5111_800x600 SAM_5107_800x600 SAM_5126_800x600 SAM_5124_800x600 SAM_5123_800x600

SAM_5116_800x600 SAM_5131_800x600 SAM_5134_800x600 SAM_5173_800x600 SAM_5199_800x600

SAM_5222_800x600 SAM_5231_800x600 SAM_5202_800x600 SAM_5200_800x600 SAM_5238_800x600

SAM_5243_800x600 SAM_5145_800x600 SAM_5171_800x600 SAM_5249_800x600 SAM_5255_800x600

SAM_5143_800x600 SAM_5175_800x600