Po raz pierwszy odbyła się warsztatowa pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Wzięło w niej udział ponad 40 osób – uczestnicy, kadra oraz rodzice i opiekunowie naszych podopiecznych. Dzień przed pielgrzymką zostały wyświęcone krzyże, które wykonali uczestnicy podczas zajęć w pracowni technicznej. Wyświęcenia dokonał batiuszka z Soboru Św. Trójcy ks. Mariusz Jurczuk. Pokonaliśmy pociągiem trasę z Hajnówki do Sycz, a następnie niosąc krzyże i śpiewając modlitwy pieszo udaliśmy się w stronę Świętej Góry. Po dotarciu na miejsce, odmawiając modlitwę trzy razy obeszliśmy Cerkiew Przemienienia Pańskiego – Spasa oraz pokłoniliśmy się ikonom. Później udaliśmy się, aby wkopać wyświęcone krzyże. Każdy z uczestników pielgrzymki mógł obmyć się w świętym  źródełku oraz napić się wody Zwiedziliśmy również  klasztor – sanktuarium Św. Św. Marty i Marii, a popołudniu odbył się wspólny posiłek. Naszą pierwszą pielgrzymkę uważamy za bardzo udaną i za rok na pewno weźmiemy udział w kolejnej.

SAM_2092 SAM_2097 SAM_2102 SAM_2107 SAM_2109

SAM_2115 SAM_2122 SAM_2132 SAM_2134 SAM_2144

SAM_2145 SAM_2147 SAM_2148 SAM_2149 SAM_2151

SAM_2154 SAM_2158 SAM_2160 SAM_2168 SAM_2169

SAM_2170 SAM_2178 SAM_2179 SAM_2180 SAM_2182

SAM_2190 SAM_2195 SAM_2201 SAM_2202 SAM_2205

SAM_2207 SAM_2208 SAM_2217 SAM_2220 SAM_2226

SAM_2229 SAM_2231 SAM_2232 SAM_2239 SAM_2243

SAM_2248 SAM_2257 SAM_2262 SAM_2266 SAM_2268