Nasza uczestniczka Julita Kiczkajło wzięła udział w ,,Międzynarodowym Festiwalu Piosenki- Anna German”. Organizatorem Festiwalu jest Liga Kobiet Polskich, jedna z najstarszych kobiecych organizacji działających na terenie naszego kraju już od 100 lat, przy współpracy ze Związkiem Kobiet Rosji. Festiwal Piosenki to wspaniała okazja na zbliżenie środowisk artystycznych i społeczeństw obu krajów na bazie wymiany kulturowej, czy językowej. W zamierzeniach obydwu organizacji kobiecych wydarzenie to ma zainicjować trwałą współpracę międzynarodową w zakresie kultury i sztuki, a także wzajemną wymianę doświadczeń młodzieży polskiej i rosyjskiej. Projekt ten łączy w sobie nie tylko aspekty artystyczne, czy edukacyjne, ale także społeczne oraz co najważniejsze ma być przełamaniem stereotypów w relacjach pomiędzy obydwoma narodami. W finałach krajowych w Ciechocinku brało udział 20 osób. Julita śpiewała piosenkę „Nadzieja”. Z finałowej dwudziestki osiem osób zostało wybranych do reprezentowania naszego kraju w Moskwie. Udział w tak prestiżowym Festiwalu jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i wzbogacił nas o nowe doświadczenia.

SAM_5116_800x600 SAM_5134_600x800 SAM_5136_600x800 SAM_5140_800x600 SAM_5149_600x800

SAM_5150_800x600