W poniedziałek odbyło się zebranie rodziców i opiekunów naszych uczestników. Na spotkaniu zaprezentowana została część artystyczna,prezentacja multimedialna ukazująca naszą działalność w roku 2016 oraz pogadanka z kadrą i kierownikiem WTZ.Poruszane były tematy o czystości ciała i odzieży, prawidłowym odżywianiu, potrzebie aktywności ruchowej, a także kwestie dotyczące treningu ekonomicznego     i  frekwencji na zajęciach.

SAM_0229_800x600 SAM_0230_600x800 SAM_0232_800x600 SAM_0235_800x600 SAM_0237_800x600

SAM_0238_800x600 SAM_0240_800x600 SAM_0244_800x600 SAM_0245_800x600 SAM_0258_800x600

SAM_0264_800x600 SAM_0266_800x600