W piątek na stadionie OSIR w Hajnówce odbyła się kolejna Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna z udziałem osób niepełnosprawnych. W zawodach wzięły udział cztery placówki z naszego miasta: Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Polski Związek Niewidomych oraz nasz warsztat. Spartakiadę otworzył Burmistrz Miasta Hajnówka – Jerzy Sirak.
Każdy z uczestników mógł startować i wykazać się motorycznie w dowolnej konkurencji. Konkurencje były dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych (bieg na 40m ze startu wysokiego, skok w dal obunóż z miejsca, rzut piłką lekarską (2 kg. dla starszych i 1 kg. dla młodszych), rzut do celu, strzał na bramkę). Stwarzały one uczestnikom warunki do zdrowej rywalizacji, integracji oraz bezpieczeństwa podczas zawodów.
Na zakończenie spartakiady wszyscy bez wyjątku za udział i podjętą walkę zostali wyróżnieni medalami oraz zaproszeni na gorący posiłek.

SAM_9284_800x600 SAM_9286_800x600 SAM_9280_800x600 SAM_9294_800x600 SAM_9292_800x600 SAM_9298_800x600

SAM_9303_800x600 SAM_9305_800x600 SAM_9310_800x600 SAM_9319_800x600 SAM_9324_800x600 SAM_9329_800x600

SAM_9332_800x600 SAM_9334_600x800 SAM_9336_800x600 SAM_9345_600x800 SAM_9348_800x600 SAM_9363_800x600

SAM_9365_800x600 SAM_9382_800x600 SAM_9376_600x800 SAM_9407_800x600 SAM_9409_800x600 SAM_9427_800x600

SAM_9423_600x800 SAM_9429_800x600 SAM_9446_800x600 SAM_9444_800x600 SAM_9448_800x600 SAM_9454_800x600

SAM_9460_800x600 SAM_9464_800x600 SAM_9462_800x600 SAM_9463_800x600